Fakta om Øresund landanlæg

  • Del
  • Print
Vej og bane

Øresundsforbindelsens danske landanlæg består af Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen.

Øresundsmotorvejen er 9 km lang og strækker sig fra Vestamager tværs over Amager, gennem Tårnby og frem til kysten ved Kastrup. På Vestamager flettes den sammen med motorvej E20, Amagermotorvejen.
 
Motorvejen har fire spor samt nødspor med mulighed for at udvide til seks spor på visse strækninger. Gennem de tætbefolkede dele af Tårnby er motorvejen og jernbanen overdækket på en 700 m strækning. Tårnbytunnelen har skabt bymæssig sammenhæng med grønne områder, blandt andet er der anlagt park oven på tunnelen.

Øresundsbanen er 18 km og består af en personbane fra Københavns Hovedbanegård til Kastrup med vendesporsanlæg øst for Københavns Lufthavn samt af spor, primært tiltænkt godstransport fra Vigerslev til Kalvebod og nord om Københavns Lufthavn. Mellem Kalvebod og Kastrup er banen fælles for person- og godstransport. På Øresundsbanen er der etableret stationer i Ørestad, Tårnby og Kastrup.

Dyrelivet

Der er taget særlige hensyn til dyrelivet ved udformningen af trafikanlægget.

Afvanding

Ti pumpestationer langs trafikanlægget sørger for at bortlede grundvand og regnvand.

 

En del af vandet anvendes som sekundavand på Amagerværket.

Sund & Bælt bruger cookies til at forbedre brugerens oplevelse og til at indsamle statistik.   Accepter cookies  |  Læs mere